LIPERIN NÄENNÄINEN KUNNALLISDEMOKRATIA NÄKYI VUODEN 2017 VAALIEN EHDOKASASETTELUSSAKIN

Liperissä valtaeliitin ainoaksi oppositioksi on vasta viime vuosina muodostunut Liperin puolesta valtuustoryhmä. Kunnallisvaalien ehdokasasettelun aikana yhteislistalle lupautui pitkälti toistakymmentä henkilöä. Kun nimien kerääminen ja ehdokkaaksi ryhtyminen tuli ajankohtaiseksi, alkoi moni jo lupautunut ehdokas tulla katumapäälle.

Yhteislistan puuhamiehet tietenkin kiinnostuivat syistä, miksi jo valmiiksi sovitut järjestelyt eivät enää päteneet. Kuvaavaa Liperin poliittiselle järjestelmälle on, että vetäytyneet esittivät syiksi taloudelliset menetykset ja työpaikkojen menettämisen pelon. Jäljelle jäivät listalle vain ne, joihin ei voi vaikuttaa oletettujen Liperin kuntajohtamisen laatutyökalujen kautta.

Eräillä ehdokkaiksi jo lupautuneilla tai heidän lähipiirillään oli taloudellista yhteistyötä Liperin kunnan kanssa. He kertoivat, että he eivät uskalla ryhtyä ehdokkaiksi, koska kriittinen suhtautuminen vallankäyttöön ja mahdollinen äänestäminen johdon esityksiä vastaan todennäköisesti lopettaa heidän toimituksensa Liperin kuntakonsernille tai ainakin vähentää niitä. Sama syy oli niillä, jotka olivat töissä organisaatioissa, jotka olivat liikesuhteissa Liperin kuntakonserniin.

Eräillä ehdokkailla ja/tai heidän lähipiirillään oli henkilösidonnaisuuksia Liperin kuntakonsernissa työskenteleviin. He olivat keskustelleet lähipiirinsä kanssa ehdokkaaksi ryhtymisestään. Nämä henkilöt kertoivat, että myös he joutuvat vetäytymään ehdokkuudestaan. Heillä syynä oli se, että lähipiiri pelkäsi joutuvansa tavalla tai toisella kuntajohdon koston kohteiksi, jos he olisivat ehdokkaina kunnan johtamiseen ja päätöksentekoon kriittisesti suhtautuvalla listalla. Toisena perusteena oli se, että jo pelkkä yhteistyö listalla olevien kanssa saattaa johtaa kostotoimiin.

Mitähän valtaeliitin myötäilijöille on luvattu ehdokkuuden tueksi? Edellisten vaalien jälkeisten keskustelujen perusteella moni joutui myymään sielunsa. Ja osa näytti myyvän sen todella halvalla. Kristillisyyttään korostavienkin kristilliset arvot näyttivät olleen tässä kaupankäyntitilaisuudessa pilkkahintaisia loppuunmyyntituotteita. Lukijat arvaavat varmaan, että tapauksista kertoneet vannottivat olemaan paljastamatta nimiään.

Näin näyttää toimivan Liperin laki ja Liperin laskuoppi. Jotakin on pahasti pielessä, jos kunnallisvaaliehdokkaiksi ei uskalleta ryhtyä kuntajohdon kostotoimien pelosta. Tästä voi löytyä myös syy, miksi äänestysaktiivisuus on niin alhainen. Miksi äänestää, kun tiedetään, ettei ehdokkaiden joukosta löydy vaihtoehtoja nykyiselle valtaeliitille. Ja jos löytyy, valtaeliitti pitää kyllä huolen, että jo ennen vaaleja kerrotaan äänestäjille, että turha näitä on äänestää, eivät ne pysty mihinkään vaikuttamaan. Pitäisi kertoa myös se, että ei muilta listoilta valittu rivivaltuutettu pysty vaikuttamaan senkään vertaa. Kun katsoo viime valtuustokauden kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjoja, päätökset on aina tehty lähes yksimielisesti. Poikkeuksena on Liperin puolesta valtuustoryhmän toiminta. Kunnallisdemokratia näyttää demokratian irvikuvalta, kun kaikki luottamushenkilöt kunnanhallituksessa ja valtuustossa ovat aina yksimielisesti Mikkasen ehdotusten takana. Tämän laatuista yksimielisyyttä ei tapaa nykyisin edes Venäjällä.

Venäjällä toisinajattelijat voivat päästä hengestään. Liperissä hyvä veli/rakas sisar järjestelmä vie toisinajattelijoilta rahat. Jos hengen lähtöä ei lasketa mukaan, tilanne alkaa muistuttaa Liperissä jo Pohjois-Korean meininkiä. Liperissä kaivataan viimeinkin vahvaa johtajuutta.

Loppukevennyksenä rahansäästövinkki:

Liperin veronmaksajat säästävät n. 10 miljoonaa euroa/vuosi, kun kaikki Liperin kuntakonsernin johtavien viranhaltijoiden virat ja osa hallintohenkilöstön viroista lakkautetaan. Johtamissuoritteet hankitaan ostopalveluna Kontiolahdelta.
 
KUNTAVAALIT LIPERISSÄ - VAIHTOEHTOINA NEUVOSTOMALLINEN YLHÄÄLTÄ KÄSKETTY YKSIMIELISYYS TAI LIPERIN KUNNASTA RIIPPUMATTOMAT PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

Liperissä on mielenkiintoinen asetelma Liperin Kepun ja Liperin Persujen välillä. Liperin Persut on käytännössä saatujen useiden vihjeiden perusteella Kepun vasallipuolue. Yksi esimerkki 2017 vaaleihin liittyen oli Persujen sisäpiiristä saatu tieto, jonka mukaan Kepun johto oli antanut määräyksen Persuille kunnallisvaaliehdokkaista. Kepun johto käski Persujen johdolle ehdokkaat, jotka eivät saa olla Persujen ehdokkaina yhteistyön lopettamisen uhalla.

Liperin Persujen rahamies on Jukka Ikonen. Ikonen on saanut valtakunnallistakin kuuluisuutta mm. Iltalehden 14.3.2017 julkaistussa jutussa. Ikonen on jäsenenä Perussuomalaisten tukisäätiön hallituksessa, joka hallinnoi miljoonaomaisuutta. Säätiössä harrastetaan Iltalehden jutun mukaan kiinteistöillä keplottelua. Enää ei tarvitse ihmetellä, miksi Ikosen lähipiireineen omistama kiinteistönhoitofirma on Liperin kuntakonsernin kiinteistöjen hoitopalvelujen pääasiallinen tuottaja. Ikonen on muutama vuosi sitten julkistanut kirjallisen dokumentin, jossa kertoo yrityksen olevan vakavissa vaikeuksissa, jos hänen yrityksensä ei saa kunnan urakoita. Osa Persuistakin on ottanut käyttöön Veikko Vennamon aikanaan lanseeraaman käsitteen seteliselkärankaiset.

Ikosen kohdalla on syytä muistaa myös Ikosen taiteilijaluonne. Ikonen on ollut laulelemassa Kepun lauluja ex-kansanedustaja Reijosen vaalitilaisuuksissa. Toinen linkki Kepuun on Ikosen läheinen suhde Reijosen luottomieheen Kauko Piiroseen. Piironen oli aikanaan Reijosen vahvasti tukemana teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Piiroinen Käsämän vesiosuuskunnan johtajana on järjestellyt Ikosen kiinteistönhoitofirman Käsämän vesiosuuskunnan pääasialliseksi palveluiden tuottajaksi.

Oma mielenkiintoinen juttunsa on Reijosen vierailu Persujen hallituksen kokouksessa 19.12.2011, missä ainoana asiana oli Huohvanaisen erottaminen Persuista. Kokouksesta on nauhoite. Reijosen vierailu Kepun vasallipuolueen kokouksessa tapahtuu nauhoitteen alusta n. 9 min kohdalla. Tässä linkki nauhoitukseen.

Lopputuloksen kannalta on aivan sama, äänestetäänkö Kepun ehdokkaita vai Persujen ehdokkaita. Muutkin ns. puolueet ovat käytännössä Kepun ja pienen Liperin johtoklikin alamaisia. Äänestysautomaatit toimivat samoin puolueesta riippumatta.