TELEVISIO-OHJELMIA LIPERIN KUNTAKORRUPTIOSTA 

Alla olevista linkeistä pääsee katsomaan valtakunnallisilla kanavilla esitettyjä Liperin tilanteesta tehtyjä televisio-ohjelmia. Erikoista on, että näistä televisio-ohjelmista ei tehty edes rikosilmoituksia. Ohjelmissa arvostellaan jopa samoin sanoin Liperin kuntajohdon toimia kuin Liperin Uutisissa. Nämä ohjelmat eivät kelvanneet käräjäoikeuden puheenjohtajalle Myllyselle todisteeksi siitä, että samoja asioita oli käsitelty valtakunnallisissa ohjelmissa kuin mitä Liperin Uutisissa käsiteltiin. Myllysen johdolla käräjäoikeus langetti Airaksiselle Suomen ennätystuomion samojen asioiden esille tuomisesta. Jos ohjelmat olisi otettu todisteiksi, tuomiosta olisi pudonnut suurimmalta osin pohja pois. 

Suomi Express 14.4.2010: Liperin laskuoppi

Ohjelmassa esitellään Liperin laskuoppi ja sen toteuttaminen. Laskuoppiin kuuluu väärät tiedot, luottamushenkilöiden harhauttaminen ja tietojen salailu. Ohjelma paljastaa silloisen sivistysjohdon osaamisen tason.

Ohjelmassa selviää myös se miten kehityskeskusteluja käydään ja miten mielipiteenvaihto tapahtuu. Ennen tätä ohjelmaa sivistyslautakunnan silloiselle puheenjohtajalle Heli Lavikaisellekin oli selvinnyt Liperin laskuoppi ja muut erikoisuudet. Ohjelman jälkeen näyttää tapahtuneen kehityskeskustelu erillisessä mielipiteenvaihtotilaisuudessa. Lavikainen kertoo käräjäoikeuden tuomiossa sivulla 39 kehityskeskustelujen tuloksesta seuraavasti:Airaksinen oli soittanut hänelle ja hän oli ensin huomaamattaan joutunut "Airaksisen porukoihin". Lavikainen oli tämän huomannut ja jäänyt porukasta pois. Verratkaapa Lavikaisen kertomusta tässä ohjelmassa ja Lavikaisen myöhempiä juttuja. Harvoin on nähty näin täydellistä poliittista     käännöstä. Jotenkin tulee mieleen Liperin kuntajohtamisen laatutyökalut. 

Suomi Express 19.11.2011: Hyvärisen simputtaminen

Ohjelmassa selviää, miten sananvapautta rajoitetaan. Rivien välistä selviää myös työntekijöiden simputtaminen ja uhkailu. 

Ajankohtainen Kakkonen 10.4.2012: Potkut, rikosilmoituksia ja syytöksiä

Ohjelmassa selviää Hyvärisen laiton irtisanominen. Laittoman irtisanomisen perusteena oli käytännössä se, että Hyvärinen oli noudattanut lakia eikä suostunut laittomiin toimiin.

Ohjelmassa selviää myös Hyväriselle toimivallattomien luottamushenkilöiden antama laiton varoitus. Ohjelmassa selviää myös johtavien viranhaltijoiden valehtelu.

Oikeusoppineiden mielipiteet Liperin johdon väärinkäytöksistä selviävät myös näiden haastatteluista. Tässä ohjelmassa selviää Mikkasen kirjallinen valehtelu siitä, että hän olisi värvännyt psykologin.

Ohjelmassa selviää myös Pohjois-Karjalan työsuojelupiirin osallistuminen hyvä veli/rakas sisar verkoston korruptioksi luokiteltavaan toimintaan.

Poliisin puolueellinen toiminta selviää tässä ohjelmassa.

Loppuhuipennuksena on sivistysjohtajan virassa olleen AU Jormalaisen yritys paeta salassa Liperin kunnanvirastolta. 

Ajankohtainen Kakkonen 201 Villin lännen politiikkaa Itä-Suomessa

 Ohjelmassa todetaan Liperin kuntakorruptio. Toteaminen ei aiheuttanut toimenpiteitä mutta vastaava toteaminen Liperin uutisissa oli törkeä kunnianloukkaus.

Kansankynttilän luunapit olivat ohjelman huumoriosuutta. Kansankynttilä esiintyy tässä TV-ohjelmassa.

Huumoriosastoa edustaa myös Ranisen hautapaikkaspekulointi .

Ohjelmassa kunnanjohtajan virassa oleva Mikkanen tunnustaa kunnallisten ryyppyretkien olevan Liperin tapa ja osa Liperin lakia. Kun sama asia kerrottiin Liperin Uutisissa se oli törkeä kunnianloukkaus.

Ohjelmassa J Kosonen tunnustaa laittoman hirven kaatonsa paljon ennen kuin asia julkaistiin Liperin Uutisissa. Ohjelmassa irvitään Kososen laittomasti ampumasta hirvestä, kun huutokaupasta ostettujen hirvenlihojen keiton yhteydessä pohditaan Kososen laittomasti ampuman hirven huutokauppatulojen oikeata osoitetta. Liperin Uutisten juttu samasta Kososen laittomasta hirvenkaadosta muotoiltiin käräjäoikeudessa törkeäksi kunnianloukkaukseksi.