NÖYRIMMÄT KIITOKSEMME  YHTEISLISTA LIPERIN PUOLESTA EHDOKKAITA ÄÄNESTÄNEILLE

Saimme pidettyä yhden valtuutetun Liperin valtuuston omana tuntona ja unilukkarina. Yhdelläkin rehellisellä ja Liperin valtaeliitistä riippumattomalla valtuutetulla on vaikutusta valtuustossa. Muiden valtuustoryhmien muodostaman koalition edustajat joutuvat kovettaman omatuntonsa ja selittelemään tekemisiään tehdessään mitä ilmeisimmin odotettavissa olevia johtoklikin käskemiä veronmaksajien edun vastaisia päätöksiä. Sisimmässään moni näistäkin ihmisistä tietää, että he ovat vääryyden ja johdon edun ajamisen puolella äänestäessään valtuustossa. Tällä on vaikutusta, kun valtuustoryhmissä keskustellaan päätettävistä asioista. Valtuustoon tuli 15 uutta valtuutettua, mitä voidaan pitää epäluottamuksen osoituksena valtaeliitille. Toivotamme tervetulleiksi valtuustoryhmään muilta listoilta valituiksi tulleet, jotka uskaltavat toimia oman tuntonsa mukaisesti eivätkä suostu tekemään johtoklikin käskemiä veronmaksajien edun vastaisia päätöksiä.

Liperin puolesta yhteislistan asetelma ei ollut hyvä vaaleihin lähdettäessä. Liperin kuntajohtamisen menetelmät vaikuttivat ratkaisevasti jo ehdokasasettelun aikana. Kymmenkunta ehdokasta luopui viime metreillä ehdokkuudestaan.  Syynä oli pelko valtaeliitin lähinnä taloudellisista kostotoimista heille ja/tai heidän läheisilleen, mikäli he olisivat ehdokkaina Liperin puolesta yhteislistalla.

Törmäsimme jälleen kerran Liperin kuntakommunistiseksi puolueeksi monissa yhteyksissä nimetyn epävirallisen organisaation neuvostomallin mukaisiin menettelytapoihin. Propaganda opin näkökulmasta katsottuna luotua neuvostomallin mukaista kuntalaisten mieliin iskostettua pelon ilmapiiriä voidaan pitää johtoklikin mallisuorituksena oman vallan säilyttämiseksi.

Kymmenkunta rehellistä ja veronmaksajien etua ajavaa ehdokasta nyt ehdokkaina olleiden lisäksi Liperin puolesta yhteislistalla olisi ollut todellinen vaara valtaeliitin eduille. Valtuustossa olisi ollut näiden ehdokkaiden myötä 3 valtuutettua ja paikka kunnanhallituksessa. Tämä olisi johtanut siihen, että iso osa nykyään veronmaksajilta salatuista kähminnöistä olisi päätynyt julkisuuteen. Julkisuuden pelko olisi tällöin pakottanut valtaeliitin tekemään veronmaksajien kannalta katsottuna parempia päätöksiä.

Toinen tekijä on rahan valta. Yhteislistan ehdokkailla ei ollut takanaan käytännössä verovaroista rahoitettuja vaaliorganisaatioita. Meiltä puuttuivat varat kalliiseen lehti-ilmoitteluun ja mainosten jakamiseen. Ehdokkaillamme ei ollut myöskään varaa tarjoilla leipää ja sirkushuveja Liperin turuilla ja toreilla. Emme saaneet sanomaamme riittävästi veronmaksajien tietoon.

Lähes puolet kuntalaisista jätti äänestämättä. Yleisin syy äänestämättä jättämiseen on etenkin Liperissä se, että Liperin kuntajohtamisen menetelmistä perillä olevat kuntalaiset tuntevat, etteivät he voi vaikuttaa äänestämällä mihinkään. Äänestitpä minkä puolueen listoilla olevaa ehdokasta hyvänsä, lopputuloksena valituksi tulleet pakotetaan ennemmin tai myöhemmin samaan johtoklikin käskemään muottiin. Miksi äänestää, kun mikään ei kuitenkaan muutu.

Kun katsotaan Liperin valtuuston kokouksia, päätökset ovat neuvostomallin mukaisesti lähes yksimielisiä. Poikkeuksen on muodostanut Liperin puolesta valtuustoryhmä, joka ei ole suostunut mukaan niihin päätöksiin, jotka ovat selvästi veronmaksajien edun vastaisia. Veronmaksajien etujen ajamisesta emme suostu luopumaan tälläkään valtuustokaudella.

Kiitokset vielä kerran äänestäjillemme

Kauko Huohvanainen

June Karjalainen

Urpo Airaksinen

Pekka Vipuveräjä

Muilla vaaleihin osallistujilla on puoluerahoitusta runsaasti käytössään. Liperin puolesta yhteislistan ehdokkailla ei ole käytössään ulkopuolista rahoitusta lehti- ym mainontaan. Autamme siksi Liperin puolesta yhteislistan ehdokkaita saamaan hieman julkisuutta tätä kautta.

 

Ehdokkaat

Airaksinen Urpo 122

Huohvanainen Kauko 120

Karjalainen June 121

Vipuveräjä Pekka 123